Overige diensten

Adviseren is een belangrijk onderdeel van ons dagelijks werk. Naast de elders op de website beschreven werkzaamheden kunnen wij u ook adviseren, begeleiden en ondersteunen op onder andere het gebied van:

- opstellen van prognoses, liquiditeits- en investeringsbegrotingen
- opstellen van tussentijdse rapportages
- uitvoeren van bijzondere opdrachten zoals bijvoorbeeld herstructurering