Samenstellen van jaarrekeningen

Onze accountancydiensten bestaan onder meer uit het samenstellen van de jaarrekening van uw onderneming. Aan de hand van de gevoerde administratie en overige door u aangeleverde balansgegevens wordt na afloop van ieder kalenderjaar de jaarrekening van uw onderneming samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en op basis van de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening.

Aan de hand van de jaarrekening bespreken wij met u de resultaten van uw onderneming waarbij naast de financiële positie ook de fiscale positie aan de orde zal komen. Daarnaast wordt de jaarrekening niet alleen als een afsluiting van het financiële jaar beschouwd, maar is het ook een stuk gereedschap voor de toekomst van uw onderneming.